Ljudi

Članove CEP tima čine visoko kvalifikovani i istaknuti stručnjaci iz oblasti prava EU, javne uprave, političkih nauka, međunarodnih odnosa i drugih oblasti društveno-humanističkih nauka. Snažan društveni kapital u vidu iskusnog rukovodstva i stručnih saradnika, uz perspektivne mlađe članove tima, doprinosi izgradnji CEP-a kao organizacije sposobne ne samo da sprovodi istraživanja visokog kvaliteta, već i da ostvaruje osetan uticaj na polju kreiranja javne politike.