Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

Sav materijal internet sajta www.cep.org.rs (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine.

KO SMO MI

Centar za evropske politike (CEP) je nezavisna, neprofitna, nevladina think tank organizacija posvećena unapređenju javnih politika u kontekstu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, registrovana u Svetog Nauma 7, 11 000 Beograd, Srbija.

DELJENJE  I PREUZIMANJE SADRŽAJA
Podstiče se reprodukcija i širenje sadržaja koji je postavljen na Sajtu, pod uslovom da se CEP navede kao izvor reprodukovanog materijala. Dozvoljeno je umnožavanje materijala, preuzimanje proizvoda sa bilo koje od stranica sa Sajta za ličnu upotrebu kao i skretanje pažnje drugima u Vašoj organizaciji na sadržaj objavljen na Sajtu.

Nije dozvoljeno menjanje papirne ili digitalne kopije bilo kog odštampanog ili preuzetog materijala, takođe nije dozvoljeno korišćenje bilo kakvih ilustracija, fotografija, video ili audio sekvenci ili bilo kog grafičkog prikaza odvojeno od propratnog teksta.

Status CEP-a (i status svih identifikovanih saradnika) kao autora sadržaja na Sajtu mora biti uvažen.

POVEZNICA DO NAŠEG SAJTA
Dozvoljeno je postavljanje poveznice do Sajta, pod uslovom da je to učinjeno na način koji je zakonit i ni na koji način ne iskorišćava i ne šteti reputaciji Centru za evropske politike.

Nije dozvoljeno uspostavljanje veze na način koji sugeriše bilo kakav oblik udruživanja, odobrenja ili podrške sa naše strane tamo gde poveznica ne postoji.

Zadržavamo pravo da povučemo dozvolu za povezivanje bez obaveštenja.

Ukoliko želite da koristite bilo koji drugi sadržaj sa Sajta osim navedenog, kontaktirajte nas na office@cep.org.rs

POVEZNICE KA TREĆIM STRANAMA NA SAJTU
Na Sajtu postoje poveznice koje vode do drugih sajtova i resursa trećih strana (organizacija),. Poveznice se nalaze na Sajtu samo zarad Vašeg boljeg informisanja.

Nemamo kontrolu nad sadržajem sajtova trećih strana.

POLITIKA KOLAČIĆA
Kolačići su deo podataka koji se čuva na hard disku korisnika koji sadrži informacije o korisniku. Korišćenje kolačića nije povezano sa bilo kojom vrstom ličnih podataka dok ste na Sajtu.  Možete da odbijete kolačiće ukoliko to Vaš pretraživač dozvoljava, iako u tom slučaju možda nećete biti u mogućnosti da koristite određene funkcije na Sajtu ili ćete morati da češće unosite informacije kako biste koristili određene usluge na Sajtu.

Više informacija o politici privatnosti korisnika nalaze se ovde.

OSTALO

Moguća su povremena ažuriranja Uslova korišćenja. Kada do toga dođe, promeniće se datum postavljanja novih Uslova korišćenja. Primenjivi su oni Uslovi koji su trenutno objavljeni na sajtu.

Možete nas kontaktirati u bilo koje vreme ako imate dodatna pitanja na office@cep.org.rs.