• Strahinja Subotić

    Programski menadžer i viši istraživač

    Strahinja se pridružio CEP timu u januaru 2017. godine kao mlađi istraživač u programskoj oblasti Europe&Us. Nakon što je unapređen u istraživača, od marta 2021. radi kao programski menadžer i viši istraživač. Na ovoj poziciji njegove ključne odgovornosti uključuju pripremu i sprovođenje istraživačkih projekata; istraživanje i objava publikacija; upuštanje u zagovarački proces; nadzor i razvoj veština kod mlađih kolega i stažista; i organizovanje javnih rasprava i drugih događaja na teme povezane sa EU. Strahinja je dokazani stručnjak u oblastima politike proširenja i poslova EU. Njegova druga područja ekspertize uključuju analizu sve većeg učešća spoljnih aktera kao što su Kina, Rusija i Turska na Zapadnom Balkanu, a posebno u Srbiji. Strahinja je trenutno doktorand na Fakultetu političkih nauka (Univerzitet u Beogradu), na kojem je i prvobitno diplomirao kao student generacije na politikološkom smeru. Master je završio na Centralno-evropskom Univerzitetu (CEU) u Mađarskoj, ostvarivši specijalizaciju iz društvene i političke teorije. Tome je prethodilo studiranje na Univerzitetu Misuri (University of Missouri), gde je završio treću godinu u okviru programa koji je finansiran od strane američkog ministarstva spoljnih poslova (U.S. State Department).