• Katarina Kosmina

    Kao stipendistkinja fondacije Šelbi Dejvis, Katarina je diplomirala na Univerzitetu Nortvestern u Čikagu, na smerovima za Međunarodne studije i Film (double major program). Tokom osnovnih studija jedan semestar je završila na univerzitetu Sajensis po (Sciences Po) u Parizu, a master Međunarodnih odnosa i evropskih studija završila je na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti. Katarina je tokom osnovnih studija radila kao istraživačica u Centru za studije prisilnih migracija (CFMS), a zatim kao asistent arhivar na projektu arhive Jugoslavije u Arhivi otvorenog društva u Budimpešti. Katarina se pridružila timu CEP-a kao dobitnica istraživačke stipendije Think tank fonda u okviru Fonda za otvoreno društvo. Katarina je posebno zainteresovana za interdisciplinarna istraživanja i vizuelizaciju podataka. Tečno govori engleski, a služi se francuskim i španskim jezikom. U CEP-u je radila do novembra 2017. godine, kada prelazi u Startit.