• Sonja Stojanović Gajić

    CEP Savet

    Sonja Stojanović Gajić je iskusna istraživačica i practitioner upravljanja sektorom bezbednosti i transformacijom konflikta, kao i organizacioni konsultant. Sonja je doktorirala međunarodne odnose na Univerzitetu u Beogradu i magistrirala (sa odlikovanjem) na programu Politika, bezbednost i integracije na Univerzitetskom koledžu u Londonu (UCL). Od decembra 2006. do oktobra 2019. godine je bila na mestu direktorke Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP), odakle je doprinela da se BCBP transformiše iz NVO za javno zastupanje u specijalizovani istraživački centar koji se bavi javnim nadzom sektora bezbednosti na Balkanu. Pod njenim vođstvom, BCBP je postao jedini istraživački centar zapadnog Balkana koji se nalazi među najuticajnijim istraživačkim centrima za bezbednost i međunarodnu politiku na rang-listi Global Think Tank-a. Njen lični doprinos je razvoj inovativnih alata, poput metodologije za merenje reforme bezbednosnog sektora iz perspektive civilnog društva, koja se primenjuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Pokrenula je niz nacionalnih i regionalnih partnerstava i platformi civilnog društva koje se bave nekim od ključnih izazova na Balkanu kao što su slabljenje demokratije i demokratskog upravljanja bezbednošću, normalizacija odnosa Beograda i Prištine i pristupanje EU. Pre BCBP-a, radila je za Misiju OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori na programu reforme policije, sa fokusom na uvođenje strateškog planiranja u obe policijske službe. Predavala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i učestvovala u međunarodnim akademskim istraživanjima na teme policija, izgradnja mira, EU i rod. Ima više od dvadeset godina iskustva kao facilitator i trener različitih grupa, od aktivista do poslanika i međunarodnih bezbednosnih institucija iz istočne Evrope, centralne Azije i Bliskog Istoka. Kao konsultant je pomagala u transformacijama, npr. strateškog planiranja i upravljanja promenama u civilnom društvu i u javnoj upravi na Balkanu. Za svoja dostignuća u civilnom nadzoru sektora bezbednosti i uključivanju mladih u bezbednosna istraživanja dobila je nagradu Misije OEBS-a u Srbiji za osobu godine 2019. Od novembra 2019. Sonja pomaže civilnom društvu na globalnom nivou u razvoju uticaja na javnu politiku, posebno reformu sektora bezbednosti, dok je i dalje aktivna u balkanskom civilnom društvu kao članica Izvršnog odbora BCBP-a, predstavnica civilnog društva za vladavinu prava u Zajedničkom Konsultativnom odboru EU-Republika Srbija u okviru EESK-a, koordinatorka Radne grupe za poglavlje 24 (Sloboda, bezbednost i pravda) Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koji olakšava dijalog između Vlade i civilnog društva u pregovorima o pristupanju EU i članica Upravnog odbora OEBS Mreže nezavisnih istraživačkih centara i akademskih institucija i Inicijative za bezbednosnu saradnju, inicijative Track II koja ima za cilj transformaciju konflikta i uspostavljanje saradnje u oblasti bezbednosti u Evropi.