• Andrej Engelman

    CEP Savet<

    Andrej Engelman je od 2012. zamenik direktora i šef Organa za upravljanje strukturnim fondovima i Kohezionog fonda Vlade Republike Slovenije za razvoj i evropsku kohezionu politiku. U periodu od 2012. do 2014. godine, Engelman je bio zaposlen u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Slovenije, gde je radio u oblastima ekonomske diplomatije i evropskih politika. Godine 1998. Engelman preuzeo je dužnost zamenika ministra za evropske poslove u novouspostavljenoj Kancelariji Vlade Republike Slovenije za evropske poslove. 1994. postao je za državni sekretar u Ministarstvu finansija. U vreme pregovora Republike Slovenije o članstvu u EU, Engelman je bio jedan od ključnih učesnika u procesu, kao jedan od najvećih stručnjaka u pripremi poreske reforme i autor budžetske reforme u Sloveniji. Od 1990. godine radi u Ministarstvu finansija, gde je bio zadužen za državni budžet. Nakon diplomiranja 1983. godine na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani počeo je raditi na Institutu za socijalno planiranje. On je savetovao vlade Makedonije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova i tursku manjinu na Kipru na temu evropskih integracija i formiranja struktura za uspešno preuzimanje pravnih tekovina EU, kao i na temu pregovora o članstvu. Andrej Engelman je oženjen i otac troje dece.