• Tibor Draskovics

    CEP Savet

    Tibor Draskovics je obučeni i iskusni pravnik i makroekonomista. Proveo je više od dve decenije u državnoj upravi kao državni službenik, kasnije na visokim pozicijama poput ministra finansija i ministra pravde u Mađarskoj. Takođe ima iskustvo na visokim pozicijama u privatnom sektoru, bankarstvu i uglavnom konsaltingu. Poslednjih godina radi kao stručnjak za javnu politiku, sa posebnim fokusom na reforme javne uprave.