• Dejan Jović

    CEP Savet

    Dejan Jović je profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i gostujući profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Doktorirao je na LSE (1999), a od 2000. do 2010. radio je kao docent (Lecturer) na Univerzitetu Stirling u Škotskoj. Bio je savetnik predsednika Republike Hrvatske od 2000. do 2014, i predsednik Upravnog vijeća Instituta za razvoj i međunarodne odnose od 2014. do 2016. Od 2013. je glavni i odgovorni urednik politikološkog časopisa Politička misao (Croatian Political Science Review). Autor je knjige „Jugoslavija: država koja je odumrla“ ("Yugoslavia: A State that Withered Away") i urednik više knjiga iz područja teorija međunarodnih odnosa i dezintegracije jugoslovenske federacije.