• Milica Divljak

    Mlađa istraživačica

    Milica se pridružila CEP-u u januaru 2023. godine kao mlađa istraživačica. Završila je osnovne akademske studije politikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde je takođe završila i master studije na modulu Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike. U septembru 2022. godine stekla je zvanje master politikologa nakon što je odbranila master tezu "Zaštita uzbunjivača u Republici Srbiji: između norme i prakse". Od oktobra 2022. godine je student doktorskih akademskih studija politikologije na Fakultetu političkih nauka. Njena polja interesovanja su procesi reforme javne uprave u Srbiji i u regionu Zapadnog Balkana. Tečno govori engleski, a služi se španskim i francuskim jezikom.