• ENGENG
 • Izveštaji

  2019.

  2018.

  Izveštaj je dostupan ovde.

  • Godišnji izveštaj

  Slično prethodnim godinama, 2018. je bila još
  jedna uspešna godina za Centar za evropske
  politike (CEP). Obeležili su je uspeh u svim
  oblastima rada i kontinuirano poboljšanje organizacionih kapaciteta.

  Ovaj izveštaj sažima najznačajnije rezultate postignute u 2018. godini u četiri programska područja u kojima je CEP akivan.

   

  2017.

  Izveštaj je dostupan ovde.

  • Godišnji izveštaj 

  Centar za evropske politike – CEP je zabeležio još jednu uspešnu godinu. U 2017. godini, CEP je nastavio da raste i jača svoju unutrašnju organizaciju i kapacitete. Postignut je veliki napredak u dometu publikacija, kao i u vidljivosti u medijima i prisustvu u široj javnosti, uticaju na kreatore politika i civilno društvo u Srbiji.

  Ovaj izveštaj sažima najznačajnije rezultate postignute u 2017. godini u četiri programska područja u kojima je CEP akivan.

  Pogled unazad: 2017.

  2016.

  Godišnji izveštaj

  Izveštaj je dostupan ovde.

  CEP je zabeležio još jednu uspešnu godinu. Tokom 2016, CEP je nastavio da se razvija i raste, kako u pogledu broja članova tima i broja objavljenih publikacija, tako i u pogledu veličine i broja predviđenih i realizovanih projekata. CEP je takođe povećao svoj uticaj na kreiranje javnih politika u Srbiji. Naše publikacije su bile podeljene širokom spektru aktera, koji su raspravljali o našim preporukama za unapređenje procesa kreiranja javnih politika. Ovaj izveštaj sažima najznačajnije rezultate postignute u 2016. godini u četiri programska područja u kojima je CEP akivan.

   

  Nazad na vrh