Mediji

Ovde ćete pronaći najnovije vesti, saopštenja za javnost i drugi medijski sadržaj vezan za našu organizaciju i njene aktivnosti.

Trudimo se da vas informišemo o našim naporima da ostvarimo našu misiju. Bez obzira da li ste novinar, bloger ili jednostavno zainteresovani za praćenje našeg rada, nadamo se da ćete ovde pronaći informacije i resurse koje su vam potrebni.

Možete pregledati naša saopštenja za javnost kako biste saznali o najnovijim događajima i razvoju koji se odnose na rad CEP-a, uključujući naše publikacije, događaje i druge aktivnosti. Takođe, možete pronaći kontakt informacije za naš tim za medije koji vam stoje na raspolaganju za bilo kakva pitanja.

Cenimo transparentnost i otvorenu komunikaciju i verujemo da su slobodni i nezavisni mediji ključni za izgradnju snažne demokratije i civilnog društva. Posvećeni smo radu sa medijima i pružanju tačnih i blagovremenih informacija kako bi se pomoglo u informisanju javne rasprave i donošenju odluka.

Hvala vam na interesovanju za CEP i naš rad. Radujemo se deljenju naših priča i saradnji sa vama.

Kontakt:

Anesa Omeragić, menadžerka za komunikacije i organizaciju događaja anesa.omeragic@cep.org.rs

Emilija Nenadović, asistentkinja za komunikacije, projekte i organizaciju događaja emilija.nenadovic@cep.org.rs 

Knjiga standarda

CEP logo je registrovani zaštitni znak i može se koristiti samo uz izričitu dozvolu CEP-a. Odeljak „Knjiga standarda“  sadrži smernice i standarde za pravilno korišćenje CEP logotipa. Tražimo od svih pojedinaca i organizacija koje žele da koriste naš logo da prate ove smernice kako bi osigurali doslednost i integritet u njegovom predstavljanju. Naš logo predstavlja naše vrednosti i misiju, i mi obraćamo veliku pažnju da obezbedimo da se koristi na odgovarajući način i na način koji se pozitivno odražava na našu organizaciju. Ako imate bilo kakvih pitanja o korišćenju CEP logotipa, kontaktirajte naš tim za više informacija.

VERTIKALNI LOGO

Beli 

HORIZONTALNI LOGO