• Stefan Šipka

    Istraživač

    Stefan je završio osnovne studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, modul Međunarodni odnosi. Na istom fakultetu je završio i master Studije mira. On ima i diplomu dvogodišnjeg Erasmus Mundus master iz nauke, politike i upravljanja životnom sredinom na Centralnoevropskom univerzitetu - Budimpešta, Univerzitetu u Lundu - Švedska i Egejskom univerzitetu - Grčka (uz učešće Univerziteta u Mančesteru - UK). Stefan je takođe završio staž u političkoj sekciji Delegacije EU u Srbiji, mađarskoj Nacionalnoj agenciji za upravljanje otpadom i NVO Grupa 484 od kojih je svaki trajao po šest meseci. Od 2013. do avgusta 2018. godine radio je kao istraživač u Centru za evropske politike (CEP), usmeren prvenstveno na politiku zaštite životne sredine Srbije i EU u kontekstu pristupnih pregovora. Osim srpskog, govori tečno engleski i služi se nemačkim jezikom. Od avgusta 2018. radi kao konsultat Centra za evropsku politiku (EPC) u Briselu.