• Sena Marić

    Viša istraživačica

    Viša istraživačica Centra za evropske politike od 2013. godine. Ranije je radila u Evropskoj inicijativi za stabilinost (ESI) u Briselu, na projektima vezanim za politiku vizne liberalizacije EU prema zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj. Takođe, u Briselu je imala petomesečnu praksu u Evropskoj komisiji, na programu pružanja pravne i tehničke pomoći zemljama kandidatima za članstvo u EU u oblastima nauke i energije. Završila napredni Master program Koledža Evrope u Brižu u oblasti diplomatije i međunarodnih odnosa EU, sa stipendijom Vlade Republike Francuske.