• Katherine Delavan

    Katherine trenutno završava studije na Univerzitetu Johns Hopkins - Škola naprednih međunarodnih studija, gde studira ekonomiju i međunarodne odnose, sa fokusom na međunarodni razvoj. Ona je trenutno u Beogradu boravila kao stipendistkinja, kada je i stažirala u CEP-u i učila srpski jezik. U CEP-u je bila fokusirana na istraživanje o malim i srednjim preduzećima, o poslovnom okruženju, kao i o inovacijama i preduzetništvu, a pomaže i u drugim povezanim programima. Bila je na letnjoj praksi u Republičkom zavodu za statistiku. Pre SAIS-a je radila u USAID-u kao deo Haiti radnog tima oko tri godine, kao mlađa programska analitičarka, fokusirana na ekonomski rast i infrastrukturnih portfolija. Pre USAID-a, ona je provela neko vreme radeći u lokalnoj mikrofinansijskoj kompaniji u Cochabambi, Bolivija, gde je takođe i volontirala u NVO na izgradnji solarnih šporeta za ruralna bolivijska sela. Diplomirala je ekonomiju i međunarodne studije na Rodos koledžu u Memfisu, Tenesi.