• Slavica Kukolj

    Projektna menadžerka

    Slavica Kukolj je angažovana u Centru za evropske politike od jula 2022. na poslovima pripreme i implementacije projekata finansiranih iz fondova EU i drugih donatora i poslovima evropskih integracija. Aktivno učestvuje u radnim grupama Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji NKEU kojima koordinira CEP. Uključena je u rad za poglavlja 1, 3, 4, 8, 9 i 28, kao i u Međusektorsku radnu grupu za Program ekonomskih reformi ERP. Preko petnaest godina, od 2006. do juna 2022.godine, obavljala poslove načelnika odeljenja za EU integracije i upravljanje projektima u više ministarstava (nadležnim za trgovinu, za poljoprivredu, turizam, telekomunikacije) i uspešno koordinirala proces pregovora sa EU za oblasti iz nadležnosti navedenih institucija, ostvarujući odličnu saradnju sa svim drugim relevantnim domaćim i stranim institucijama. Istovremeno je obavljala poslove sekretara Pregovaračke grupe za nekoliko poglavlja (poglavlje 3,8,10 i koordinirala proces u poglavlju 28). Koordinirala je proces skrininga, pripremu pregovaračkih pozicija, pripremu akcionih planova za ispunjavanje merila za otvaranaje pregovora sa EU i usklađivanje zakonodavstva sa evropskim pravnim tekovinama. Pošto je imenovana za funkciju SPO u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, bila je zaduzena za obezbedjenje donatorskih sredstava iz EU i drugih fondova, koordinaciju donatorske pomoći, pripremu i implementaciju IPA i drugih projekata (projekti tehničke pomoći, FwC, nabavke, radovi kao i veliki infrastrukturni projekti u poljoprivredi, turizmu i telekomunikacijama). Bila je član Zajedničkih komiteta/odbora za praćenje EU programa prekogranične saradnje sa više zemalja (Mađarska, Rumunija, Hrvatska, Bugarska, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina). Njena ekspertiza obuhvata i diplomatiju, spoljnu trgovinu i programe razvoja klastera, pošto je prethodno 4,5 godine (od 2001-2006) radila kao ekonomski savetnik u Ambasadi u Češkoj Republici – Prag i 17 godina (do 2001.) za spoljnotrgovinsku kompaniju Invest-Import (od toga 2,5 godine u predstavništvu u Moskvi, Ruska Federacija). Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu, odsek Spoljna trgovina, Univerziteta u Beogradu, a magistrirala je na Fakultetu za internacionalni menadžment. Tečno govori engleski, ruski i češki jezik i ima osnovno znanje nemačkog.