• Nenad Šebek

    Novinar i ekspert za medije i komunikaciju

    Nenad Šebek je novinar i ekspert za medije i komunikaciju sa preko 27 godina relevantnog novinarskog iskustva stečenog u jugoistočnoj Evropi, EU, SAD i Rusiji. Osmislio je i vodio strateško planiranje i sprovođenje komunikacijskih aktivnosti za nekoliko međunarodnih organizacija, uključujući Centar za demokratiju i proširenje u jugoistočnoj Evropi (CDRSEE), Savet za regionalnu saradnju (RCC) i Fondaciju Hajnrih Bel. Poznati je novinar BBC-a i inostrani dopisnik, s izvanrednim veštinama izveštavanja, pisanja, uređivanja i obuke usavršavanima tokom 17 godina na najboljem svetskom javnom emiteru. Nenad je iskusan trener, učitelj, ocenjivač i mentor u oblasti novinarstva, komunikacija i civilnog društva. Ima preko 14 godina iskustva u upravljanju multinacionalnim timovima u velikim prekograničnim projektima koji neguju medijske slobode, demokratizaciju i pomirenje. Izuzetan je govornik i moderator sa bogatim iskustvom na velikim međunarodnim događajima, uključujući one održane u Evropskom parlamentu, Evropskoj komisiji, Parlamentarnoj skupštini NATO-a itd. Predaje predmete „Mediji i ljudska prava“ i „Razvoj projekata“ i i mentoriše studente na Bečkom univerzitetu (Pravni fakultet, master program za ljudska prava) od 2013. godine. Predavao je novinarstvo na Američkom koledžu u Solunu (2003-2007). Nenad je započeo svoju novinarsku karijeru u Radio Beogradu, nastavio u BBC-u, a potom je bio na izvršnim pozicijama u organizacijama civilnog društva. a od 2018. godine radi kao savetnik za medije, komunikacije i civilno društvo u svojoj kompaniji NSolutions.