• Srđan Majstorović

    Predsednik Upravnog odbora

    Srđan obavlja funkciju predsednika Upravnog odbora Centra za evropske politike od 12. oktobra 2017. godine. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer Međunarodni odnosi, a magistrirao je na Pravnom fakultetu Karl Frances u Gracu na odseku Evropske integracije i regionalizam. Srđan je bio zaposlen u Kancelariji za evropske integracije od njenog formiranja 2004. godine, a funkciju zamenika direktora obavljao je od septembra 2005. do juna 2017. Pre postavljenja na ovu funkciju, Srđan je od 2003. do 2004. radio u Sektoru za evropske integracije Ministarstva za ekonomske veze sa inostranstvom Republike Srbije, a pre toga od 2001. do 2003. u Sektoru za evropske integracije i multilateralnu saradnju u regionu nekadašnjeg Saveznog ministarstva za međunarodne ekonomske odnose SR Jugoslavije. Tokom 2002. godine boravio je na stažu u Evropskom parlamentu kao stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Od 1997. do 2001. godine bio je asistent u nastavi na modulima Evropske studije i Građansko društvo u organizaciji nevladine organizacije Beogradska otvorena škola. Srđan je u avgustu 2015. imenovan za člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. U Prgovaračkom timu zadužen je za pitanja u vezi sa ispunjavanjem političkih kriterijuma za pristupanje EU i poglavljem 23 - Pravosuđe i osnovna prava i 24 - Pravda, sloboda i bezbednost. Tokom svoje karijere u državnoj upravi, Srđan je bio i član pregovaračkog tima Vlade Srbije i učestvovao je u pregovorima o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Republike Srbije. Srđan je aktivno učestvovao u pripremama institucionalnog okvira i procedura za koordinaciju vođenja pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Kao predavač, učestvovao je na brojnim seminarima, autor je stručnih članaka na temu evropskih integracija i koautor jedne televizijske emisije na istu temu. Član je BiEPAG-a. Od stranih jezika Srđan govori engleski, italijanski (početni nivo) i francuski (početni nivo). Oženjen je i otac dvoje dece.