Izrada nacrta Strategije za mala i srednja preduzeća

Centar za evropske politike – CEP od marta 2022. godine vodi projekat „Izrada nacrta Strategije za mala i srednja preduzeća“. Ovaj projekat ima za cilj podršku Ministarstvu privrede u izradi i usvajanju nove Strategije malih i srednjih preduzeća (MSP) u Republici Srbiji…

Evropeizacija izvan procesa

U januaru 2019. Mreža Think for Europe počela je da sprovodi dvogodišnji projekat „Evropeizacija izvan procesa“ u okviru Mreže, podržan od strane Inicijative otvorenog društva za Evropu (OSIFE). Koordinator projekta je Centar za evropsku politike – CEP Beograd. U okviru…

EU kao promoter demokratije ili „stabilitokratije“ na Zapadnom Balkanu?

Počev od avgusta 2021. godine, Think for Europe Netvork (TEN) radila je na istraživačkom projektu „EU kao promoter demokratije ili ’stabilitokratije’ na Zapadnom Balkanu?“. Ovaj projekat se realizuje u partnerstvu sa Holandskim institutom za međunarodne odnose „Klingendejl“. Svojom politikom proširenja EU…

Francuska i Zapadni Balkan: strateško angažovanje

U skladu sa francuskom Strategijom za Zapadni Balkan usvojenom 2019. godine, Centar za evropske politike (CEP) učestvuje na projektu koji naglašava ponovno angažovanje Francuske u regionu – Francuska i Zapadni Balkan – strateško angažovanje; Unapređivanje društvene razmene, promovisanje političke i ekonomske…

Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JA

U decembru 2022, Centar za evropske politike (CEP) zajedno sa partnerima (Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) iz Niša, Ekološki centar Stanište iz Vršca) završio je implementaciju projekta Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu. Ovaj projekat se fokusirao na…

Britanska podrška reformama u Srbiji

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva pruža podršku zemljama Istočnog partnerstva i zemljama Zapadnog Balkana (Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji) u sprovođenju neophodnih reformi kroz Fond za dobru upravu (Good Governance Fund – GGF). Poseban stub GGF-a je tehnička pomoć namenjena: reformama…

Izgradimo budućnost zajedno: EU i Zapadni Balkan iz perspektive mladih

Marta 2020. godine, Centar za evropske politike (CEP) započeo je dvogodišnji projekat „Izgradimo budućnost zajedno: EU i Zapadni Balkan iz perspektive mladih“. Ovaj projekat se sprovodi u saradnji sa članicama regionalne Think for Europe (TEN) mreže, Institutom za međunarodne odnose iz Rima, Centrom fondacije Bronsilav…

Evropa bliža tebi

Delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji sa Centrom za evropske politike u periodu od decembra 2019. do decembra 2021. godine realizuje projekat Evropa bliža tebi.  U okviru ovog projekta planirano je održavanje dvanaest događaja u formatu Europe Cafe-a* ili panel diskusije.…

Srbija na raskršću između Zapada i Istoka

Centar za evropske politike je od decembra 2019. godine do novembra 2020. sprovodio ovaj projekat. Fokus projekta je na pitanju povećanog prisustva aktera koji nisu članovi Evropske unije, poput Kine, Rusije, Turske, Azerbejdžana i zemalja Persijskog zaliva, kako u političkom,…

Pripremi se za učešće – P2P

U decembru 2018. godine, Centar za evropske politike (CEP) je započeo realizaciju dvogodišnjeg projekta Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz određene radne grupe Nacionalnog konventa o EU (Pripremi se za učešće – P2P) zajedno…