• Pavle Janošević

    Pavle se pridružio CEP-u januaru 2023. godine na poziciji projektni asistent. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2021. Student je master međunarodnih studija, modul studije SAD na istom fakultetu. Trenutno radi na izradi završnog rada. Svoje profesionalno usavršavanje započeo je u Centru za međunarodnu javnu politiku gde je kao zamenik koordinatora koordinacionog sektora radio na planiranju i organizaciji nekoliko događaja i konferencija, uključujući i rad na projektu „Beogradski model američkog Senata“, pod pokrivetljstvom Ambasade SAD u Beogradu. Redovni je učesnik Škole američkih studija na Fakultetu političkih nauka u organizaciji Centra za studije SAD. Bio je deo projektnog tima za praćenje izbora u Sjedinjenim Američkim Državama koje je realizovao Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative, a od strane istog Centra bio je angažovan i kao autor na portalu Americano. Tokom studiranja učestovao je na kraćim programima usavršavanja i stažiranja u organizacijama kao što su Savet za strateške politike, Strukovno udruženje sektora bezbednosti i Centar za geostrateška istraživanja i terorizam, Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Učestvovao je na mnogim konferencijama i seminarima, uključujući Ajn Rend Konferenciju u Varšavi (2020), Zimsku školu međunarodnih odnosa (2022) i Srpsko-američku akademiju za mlade lidere (2022). Kao deo projekta „Serbian Educational Alliance“ novembra 2022. boravio je u studijskoj poseti Univerzitetu Ohajo Stejt u Kolambusu, Ohajo. Polja interesovanja su mu međunarodni odnosi, spoljna politika sa akcentom na spoljnu politiku SAD, međunarodna bezbednost , savremena istorija,. Tečno govori engleski, a služi se i francuskim jezikom.