• Sofia Tzortzi

    Sofia Tzortzi je kvalifikovana advokatkinja na Kipru, stručnjakinja za pravo EU i donošenje odluka, sa velikim iskustvom iz različitih profesionalnih i akademskih aktivnosti. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Londonu, magistrirala na Evropskim studijama iz Sorbone i magistrirala upravljanja EU iz Koledž Evrope. Trenutno je doktorska istraživačica na Univerzitetu u Kaljariju u oblastima EU i međunarodnog prava, istražuje investicione zakone EU i predaje kurseve i seminare o pravu i politikama EU. Prethodno je radila kao kiparska advokatkinja, kao konsultantkinja u javnim poslovima EU i kao koordinatorka rada Odbora stalnih predstavnika – Deo 1 (Coreper I) u Savetu ministara EU u okviru kiparskog predsedavanja EU. Pre ovih pozicija, radila je u kabinetu bivšeg grčkog komesara za životnu sredinu. Ostale relevantne istraživačke aktivnosti uključuju rad na finansiranju antiterorizma, prava dece migranata i politiku azila EU, ljudska prava kao i učešće kao nacionalna stručnjakinja u okviru projekta „EU profiler“ Evropskog instituta u Firenci za evropske izbore 2009, priprema „Vodič za efikasno lobiranje” itd. Sofija je takođe radila kao novinarka, kao službenica za štampu/portparol i za Olimpijske igre u Atini. U slobodno vreme volontirala u školama za decu sa smetnjama u razvoju. Ona je grčka državljaninka čija je maternji jezik grčki i tečno govori francuski i engleski, a govori i italijanski i španski. Kao Evropljanka, ona je u velikoj meri iskoristila pravo na slobodno kretanje; trenutno živi u Italiji nakon što je radila/studirala i živela u Belgiji, Kipru, Grčkoj, Francuskoj i Poljskoj.