• Miloš Pavković

    Istraživač

    Miloš se pridružio CEP-u u 2021. na poziciji mlađeg istraživača u okviru programske oblasti Europe&us. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2017. Diplomu master studija dobio je takođe na Fakultetu političkih nauka u okviru Zajedničkog interdisciplinarnog programa studija Jugoistočne Evrope. Tokom akademske 2018/2019 godine studirao je i istraživao za potrebe pisanja master rada na Univerzitetu u Gracu, Austrija. Njegov studijski boravak na Univerzitetu u Gracu podržan je Erazmus plus stipendijom. Miloš trenutno završava svoj drugi master rad na Departmanu političkih nauka Centralnoevropskog univerziteta (CEU) u Beču, Austrija. Tokom studija na CEU, Miloš je izabran kao član Akademskog senata – jednog od najviših upravnih tela Univerziteta i bio aktivan na programu prakse u okviru Kancelarije za regrutaciju studenata. Dobitnik je Dositijeve stipendije za najbolje srpske studente u inostranstvu od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Pre nego što se priključio CEP-u Miloš je radio kao spoljni istraživački saradnik u Hermes institutu za međunarodne poslove, bezbednost i geoekonomiju. U periodu 2017-2018, bio je koordinator tima za međunarodnu saradnju u okviru Centra za međunarodnu javnu politiku (CMJP) i učestvovao je u sprovođenju dva istraživanja javnog mnjenja na nacionalnom nivou o spoljnoj politici Srbije i preduzetništvu među mladima. Tokom 2018 godine bio je posmatrač na lokalnim izborima u Beogradu ispred Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), a takođe je bio na letnjoj praksi u Coca-Cola HBC u sektoru prodaje u Timu planiranja potražnje. Tokom 2016 i 2017 takođe je bio panelista na temu „Politički sistem Srbije“ na dva seminara u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta (NDI). Miloš je profesionalnu karijeru započeo 2016 na poziciji projektnog asistenta u CeSID-u – jednoj od najstarijih nevladinih organizacija u Srbiji. Učestvovao je na mnogim konferencijama i seminarima, uključujući Ajn Rend Konferenciju u Pragu (2019), Beogradski strateški dijalog (2019) i OEBS Zimsku školu o demokratiji i političkim partijama (2020) i objavio je nekoliko radova uključujući jedan za Ministarstvo za evropske integracije. Polja interesovanja su mu političke nauke, komparativna politika, Evropska unija i evropske integracije, demokratija i demokratski razvoj i region Zapadnog Balkana.