Karijera

Zašto CEP?

Ako ste zainteresovani za istraživanja, projektni menadžment ili za komunikacije u oblastima kojima CEP radi, pratite ovu stranicu na kojoj redovno objavljujemo konkurse za posao. Bilo da želite da započnete karijeru u istraživačkoj organizaciji ili želite da napravite promenu u svojoj karijeri, CEP je pravo mesto za Vas.

Pridružite se našem timu i doprinesite tržištu ideja za bolje kreiranjanje javnih politika u Srbiji!

Pozicije


Projektni/a i istraživački/a asistent/kinja

Centar za evropske politike (CEP), nezavisna, nevladina, neprofitna think-tank organizacija sa sedištem u Beogradu, raspisuje poziv radi zapošljavanja jedne osobe na poziciju projektnog/e i istraživačkog/e asistenta/kinje.
istekao

Poziv za angažovanje mentora/voditelja obuke

Razrada projektnog zadatka je definisana u saradnji MPNTR, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (ZVKOV) i Jedinice za upravljanje projektom (JUP).
ISTEKAO

Poziv za angažovanje licenciranih spoljašnjih evaluatora

Unapređivanje sistema vrednovanja kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja (PVO) u Srbiji i praćenje razvojnog cilja projekta koji se odnosi na kvalitet PVO
ISTEKAO

Istraživač/ica

Priprema, organizacija i sprovođenje istraživanja, sastavljanje anketnih upitnika i podsetnika za intervjue, pisanje izveštaja.
ISTEKAO

Asistent/kinja za komunikacije i organizaciju događaja

Centru za evropske politike potreban je asistent/kinja za komunikacije i organizaciju događaja, koji/a bi svojim radom doprineo/la postizanju ciljeva komunikacione strategije i širio/la ključne poruke CEP-a, podjednako ka svim ciljnim grupama.
ISTEKAO

Saradnik/saradnica za finansijske i računovodstvene poslove

CEP, nezavisna, neprofitna, nevladina think tank organizacija, raspisuje konkurs za poziciju saradnika/saradnice za finansije i računovodstvene poslove, sa punim radnim vremenom.
ISTEKAO

Potrebna ti je praksa?

CEP daje mogućnost stažiranja izvrsnim mladim kandidatima i kandidatkinjama koji žele da steknu korisna radna iskustva u našem dinamičnom timu. Ukoliko želite da se prijavite na program stažiranja, pošaljite svoj CV i motivaciono pismo (do 500 reči) elektronskom poštom na office@cep.org.rs