• Ana Milinković

    Istraživačica

    Ana se pridružila CEP-u u avgustu 2021. kao mlađa istraživačica. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na modulu Ekonomska analiza, sa glavnim fokusom na mikroekonomiju i industrijsku organizaciju. Master studije iz ekonomije je završila na Univerzitetu u Bolonji. Tokom druge godine master studija radila je kao asistent istraživač na Univerzitetu u Bolonji. Njen istraživački fokus bio je na primenjenoj ekonometriji u različitim oblastima, uključujući tržište rada, procese usvajanja, kriminal i životnu sredinu. Kroz to iskustvo i razne kurseve koje je pohađala, postala je iskusan korisnik softvera za analizu podataka, kao što su STATA i SPSS. Pohađala je brojne radionice i seminare iz oblasti ekonomije i industrijske organizacije. Po povratku u Srbiju radila je u Centru za cirkularnu ekonomiju (CIREKON) u Beogradu. Tečno govori engleski, španski i italijanski jezik.