• Met Den

    CEP Savet

    Met Den je više od deset godina bio generalni sekretar briselskog ekonomskog istraživačkog centra Brugel. Počeo je u Brugelu kao Outreach menadžer, odgovoran za uspostavljanje Brugelovih strategija u odnosu na štampu, medije i širu publiku. Njegove odgovornosti kao generalnog sekretara uključivale su upravljanje Brugelovim neistraživačkim aktivnostima, finansijama, institucionalnim aranžmanima i upravom. Met se pridružio Brugelu nakon što je diplomirao MBA na Evropskom menadžmentu u Solvai školi Univerziteta Libre de Bruxells u Belgiji. Njegova karijera uključuje i televizijsku produkciju u Londonu i finansijski sektor u Luksemburgu. Diplomirao je politiku i američke studije na Univerzitetu Keele u Engleskoj. Govori tečno engleski i francuski jezik i dobro poznaje holandski jezik. Prvobitno britanski državljanin, bio je oduševljen što je postao Belgijanac u avgustu 2017. godine.