Inicijative u toku

WeBER Plus

Cilj ovog projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD) na području Zapadnog Balkana pružajući im poboljšane mogućnosti da se aktivno…

Saradnja sa SIGMA/OECD

U okviru aktivnosti u programu Dobra vladavina, redovno sarađujemo sa SIGMA, zajedničkom inicijativom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije,…