WeBER 3.0

Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu

Koordinacija radnim grupama u okviru Konventa

U okviru Nacionalnog konventa o EU, platforme civilnog društva koja zastupa interese građana i građanki Srbije u svim fazama procesa evropskih integracija, CEP koordinira rad radnih grupa koje pokrivaju šest poglavlja i koja se odnose na ekonomski kriterijum u procesu…

Partnerstvo za otvorenu upravu

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je inicijativa koja je lansirana 2011. godine sa ciljem da unapredi otvorenost vlada širom sveta, a kojoj se Srbija pridružila 2012. godine. Centar za evropske politike (CEP) je angažovan u okviru inicijative od 2013. godine…

Cirkularne migracije pre depopulacije!

Centar za evropske politike – CEP i Fondacija za razvoj ekonomske nauke – FREN od januara 2022. sprovode projekat „Cirkularne migracije pre depopulacije! Inovativna rešenja za podsticanje cirkularne migracije kao stub povećane konkurentnosti i ekonomskog razvoja“, uz podršku Evropske komisije.…

Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Centar za evropske politike (CEP) sprovodi projektni zadatak u okviru projekta Svetske banke „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“, sa ciljem da obezbedi kvalitet, kontinuitet i održivost svih aktivnosti koje se tiču vrednovanja kvaliteta obrazovanja predškolskih ustanova i na taj način…

Otvorena vrata pravosuđa

Od 7. januara 2019. godine Centar za evropske politike (CEP) u saradnji sa još 11 partnera, će implementirati projekat Otvorena vrata pravosuđa. Opšti cilj projekta, koji je podržan od strane USAID-a, je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji…

WeBER 2.0

Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za refomisanu javnu upravu

Saradnja sa SIGMA/OECD

U okviru aktivnosti u programu Dobra vladavina, redovno sarađujemo sa SIGMA, zajedničkom inicijativom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije, primarno finansirane od strane EU. Glavni cilj SIGMA inicijative je jačanje i unapređenje sistema javne uprave u državama koje su…