Partnerstvo za otvorenu upravu

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je inicijativa koja je lansirana 2011. godine sa ciljem da unapredi otvorenost vlada širom sveta, a kojoj se Srbija pridružila 2012. godine. Centar za evropske politike (CEP) je angažovan u okviru inicijative od 2013. godine…

Cirkularne migracije pre depopulacije!

Centar za evropske politike – CEP i Fondacija za razvoj ekonomske nauke – FREN od januara 2022. sprovode projekat „Cirkularne migracije pre depopulacije! Inovativna rešenja za podsticanje cirkularne migracije kao stub povećane konkurentnosti i ekonomskog razvoja“, uz podršku Evropske komisije.…

Inkluzivno predškolsko obrazovanje i vaspitanje

Centar za evropske politike (CEP) sprovodi projektni zadatak u okviru projekta Svetske banke „Inkluzivno predškolsko obrazovanje i vaspitanje“, sa ciljem da obezbedi kvalitet, kontinuitet i održivost svih aktivnosti koje se tiču vrednovanja kvaliteta obrazovanja predškolskih ustanova i na taj način…

Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – pratim JA

U decembru 2020, Centar za evropske politike (CEP) zajedno sa partnerima (Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) iz Niša, Ekološki centar Stanište iz Vršca) započeo je implementaciju projekta Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu. Ovaj projekat fokusira se na…

WeBER 2.0

Western Balkan Civil Society Empowerment for a Reformed Public Administration

Evropa bliža tebi

Delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji sa Centrom za evropske politike u periodu od decembra 2019. do decembra 2021. godine realizuje projekat Evropa bliža tebi.  U okviru ovog projekta planirano je održavanje dvanaest događaja u formatu Europe Cafe-a* ili panel diskusije.…

Otvorena vrata pravosuđa

Od 7. januara 2019. godine Centar za evropske politike (CEP) u saradnji sa još 11 partnera, će implementirati projekat Otvorena vrata pravosuđa. Opšti cilj projekta, koji je podržan od strane USAID-a, je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji…

Saradnja sa SIGMA/OECD

U okviru aktivnosti u programu Dobra vladavina, redovno sarađujemo sa SIGMA, zajedničkom inicijativom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije, primarno finansirane od strane EU. Glavni cilj SIGMA inicijative je jačanje i unapređenje sistema javne uprave u državama koje su…