• Marko Todorović

    Istraživač

    Marko se pridružio CEP-u u septembru 2023. godine na poziciji istraživača u okviru programske oblasti Naša Evropa. Završio je osnovne studije međunarodne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2020. godine, diplomiravši sa prosečnom ocenom 9,83. Master studije je pohađao u oblasti međunarodnog mira i bezbednosti na prestižnom Departmanu za studije rata Kraljevskog koledža u Londonu, gde je diplomirao sa najvišom ocenom. Trenutno pohađa doktorske studije bezbednosti na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Pre nego što se priključio CEP-u, Marko je bio zaposlen u Republičkom sekretarijatu za javne politike na poziciji mlađeg savetnika u Odseku za međunarodnu saradnju, evropske integracije i upravljanje projektima. Sarađujući istovremeno sa međunarodnim partnerima, državnim institucijama i lokalnim samoupravama, stekao je bogato iskustvo u oblasti reforme javne uprave, upravljanju javnim politikama i sprovođenju Ciljeva održivog razvoja na nacionalnom i lokalnom nivou. Paralelno sa studijama, istraživačko iskustvo sticao je u Centru za međunarodnu javnu politiku, gde je bio angažovan u Timu za istraživanje javnog mnjenja. Bio je jedan od koordinatora istraživanja „Stavovi građana o epidemiji virusa COVID-19“ (2020), „Stavovi studenata Univerziteta u Beogradu o rodnoj ravnopravnosti u Republici Srbiji“ (2019) i „Stavovi studenata Univerziteta u Beogradu o preduzetništvu mladih u Republici Srbiji“ (2018)“. Marko je učestvovao u brojnim međunarodnim programima i letnjim školama. Neke od njih su „WeLead: EU za mlade profesionalce sa Zapadnog Balkana“ Centra za finansijsku izuzetnost (Ljubljana, 2023), „Migracije i integracija: izazovi i prakse za razvoj inkluzivnog društva“ Univerziteta u Geteburgu (Talin, 2023), „Ključne veštine za upravljanje konfliktima“ organizacije International Alert (London, 2021), kao i „Regionalni konflikti, bezbednost i ljudska prava u Istočnoj Evropi“ Univerziteta u Groningenu (Tbilisi, 2019). Polja interesovanja su mu međuanrodno javno pravo, evropske integracije, savremeni Balkan, Ciljevi održivog razvoja i upravljanje migracijama. Tečno govori engleski jezik, a služi se i nemačkim i španskim.