• Milica Škorić

    Mlađa istraživačica

    Milica se priključila CEP timu u junu 2021.godine kao mlađa istraživačica. Poseduje višegodišnje iskustvo u civilnom sektoru, kao asistentkinja na projektima, spoljna saradnica, tim liderka i aktivistkinja. Radila na projektima podržanim od strane USAID-a, SIDA, FOD-a, HBS-a, BFPE-a, BOŠ-a  i drugima. Trenutno je doktorand na Fakultetu političkih nauka (Univerzitet u Beogradu), na kom je završila osnovne studije politikologije i master studije Javne uprave, lokalne samouprave i javnih politika. Tokom studija bila je saradnik u nastavi na predmetu Javna uprava i praktikantkinja u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u sektoru za antidiskriminacione politike i rodnu ravnopravnost. Milica je završila više obuka o društvenom organizovanju i digitalnom marketingu. Autorka je nekoliko naučnih radova iz oblasti službeničkog sistema i javnih agencija. Govori engleski jezik.