• Vladimir Ateljević

    CEP Savet

    Vladimir Ateljević radi kao savetnik ministarke za evropske integracije i član Pregovaračkog tima za pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. U Pregovaračkom timu je zadužen za Poglavlje 30 (ekonomski odnosi sa inostranstvom) i Poglavlje 31 (spoljna, bezbednosna i odbrambena politika). Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka 2002. godine. Magistarsku tezu na temu „Administrativni kapacitet kao kriterijum za članstvo u EU“ odbranio je u junu 2010. godine. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka na temu „Međunarodno organizovanje i bezbednosna institucionalizacija EU“ u septembru 2016. godine. Profesionalnu karijeru je započeo 2000. godine kao nezavisni novinar radeći u produkciji VIN koja se emitovala na TV B92. Od marta 2003. godine do marta 2004. godine je radio u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom (Sektor za evropske integracije). Najznačajniji deo karijere je proveo u Kancelariji za evropske integracije (sada Ministarstvo za evropske integracije). U Kancelariji je od njenog osnivanja marta 2004. godine do decembra 2010. godine. Od januara 2011. godine do avgusta 2012. godine je radio u Ministarstvu odbrane (Kabinet ministra) kao savetnik i šef kabineta državnog sekretara za politiku odbrane. Avgusta 2012. godine postaje savetnik potpredsednika Vlade zaduženog za evropske integracije, a od septembra 2013. radi kao savetnik ministra zaduženog za evropske integracije. Na Fakultetu političkih nauka bio je angažovan kao asistent i saradnik u nastavi od 2005-2011. godine na predmetima Međunarodne organizacije i Politika proširenja EU. Govori engleski i nemački (viši srednji nivo). Rođen je u Beogradu, 6. marta 1978. godine. Oženjen je i otac dvoje dece.