• Nebojša Lazarević

    Nebojša je jedan od osnivača Centra za evropske politike. Od 2015. godine član je Užeg pregovaračkog tima za pregovore o pristupanju Srbije EU, zadužen za koordinaciju pregovora u pregovaračkim poglavljima 1, 3 i 28. Kao pomoćnik ministra trgovine i usluga, rukovodio je Sektorom za međunarodnu saradnju i evropske integracije. Učestvovao je u razvoju velikog broja pravnih dokumenata i propisa, među kojima su Nacionalni program za integraciju Srbije u EU (NPI), Strategija razvoja trgovine Srbije, Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda, Zakon o zaštiti konkurencije, Zakon o trgovini, Zakon o zaštiti potrošača, i drugim. Radio je kao pravni savetnik u privatnom sektoru, potom u vladinoj Kancelariji za evropske integracije. Nebojša je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirao u oblasti prava Evropske unije i međunarodnog poslovnog prava u Evropskom centru za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija. Trenutno je doktorand iz oblasti harmonizacije propisa Republike Srbije sa pravom EU. Govori tečno engleski jezik.