Politika privatnosti korisnika

Ova Politika privatnosti korisnika objašnjava kako se vaši lični podaci prikupljaju i čuvaju i šta se dešava sa njima kada se prijavite za poziciju u CEP-u. Ako imate bilo kakvih pitanja, možete nas kontaktirati na office@cep.org.rs.

KO SMO MI Centar za evropske politike (CEP) je nezavisna, neprofitna, nevladina think tank organizacija posvećena unapređenju javnih politika u kontekstu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, registrovana u Svetog Nauma 7, 11 000 Beograd, Srbija.

KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAMO U vezi sa Vašom prijavom za rad sa nama, možemo prikupljati, čuvati i koristiti sledeće kategorije ličnih podataka o Vama:

 • Ime, adresa e-pošte, država i sve druge informacije koje nam dostavite kao deo Vaše prijave, uključujući lične kontakt informacije.
 • Vaš CV, biografiju, propratna pisma, uzorke rada i druge detalje o prethodnim iskustvima i radnom iskustvu.
 • Informacije prikupljene tokom intervjua ili test provere koje ste imali kod nas.
 • Demografske informacije kao što su Vaše godine (kako bismo se uverili da imate najmanje 18 godina).

Takođe ćemo možda prikupljati, čuvati i koristiti sledeće tipove osetljivih ličnih podataka:

 • Informacije o Vašem polu, rasi ili etničkoj pripadnosti.
 • Informacije o Vašem zdravlju, uključujući bilo koje zdravstveno stanje (ako odlučite da ih pružite).

PRINCIPI ZAŠTITE PODATAKA Mi ćemo se pridržavati zakona i principa o zaštiti podataka, što znači da će Vaši lični podaci biti:

 • Korišćeni na zakonit i transparentan način.
 • Korišćeni samo u opravdane svrhe koje smo Vam jasno predočili, i neće biti korišćeni ni na jedan drugi način koji nije kompatibilan sa tom svrhom.
 • Relevantni za svrhe o kojima smo Vas obavestili i ograničeni samo na te svrhe.
 • Tačni i ažurirani.
 • Zadržani onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe o kojima smo Vas obavestili.
 • Čuvani na sigurnom.

KAKO KORISTIMO VAŠE INFORMACIJE

 • Prikupljamo, koristimo i čuvamo Vaše lične podatke kako bismo:
  • Obradili Vašu prijavu i komunicirali sa Vama o njoj.
  • Procenili Vašu podobnost za dostupne pozicije.
  • Sproveli proveru referenci.
  • Interno izveštavali podatke.
 • Nakon što primimo Vašu prijavu, obradićemo informacije kako bismo odlučili da li ispunjavate osnovne uslove za ulazak u uži izbor za odgovarajuću poziciju. Ako ispunjavate, odlučićemo da li je Vaša prijava dovoljno dobra da Vas pozovemo na intervju (a za neka mesta, da uradite i dodatne testove).
 • Ako odlučimo da Vas pozovemo na intervju (ili više intervjua) ili zatražimo od Vas da uradite dodatne testove, koristićemo informacije koje nam pružite na intervjuu ili na testu kako bismo odlučili da li da Vam ponudimo radno mesto. Zatim ćemo razmotriti Vaše reference pre nego što potvrdimo Vaš termin

KAKO KORISTIMO OSETLJIVE LIČNE INFORMACIJE

Koristićemo Vaše osetljive lične podatke samo u onoj meri u kojoj nam je to dozvoljeno zakonom:

 • Koristićemo informacije o Vašem statusu invaliditeta da bismo razmotrili da li treba da obezbedimo odgovarajuća prilagođavanja tokom procesa zapošljavanja, na primer, da li je potrebno izvršiti prilagođavanja tokom intervjua.
 • Koristićemo informacije o Vašoj nacionalnosti ili etničkoj pripadnosti da procenimo da li će za Vas biti potrebna radna dozvola ili viza.

KAKO SE PRIKUPLJAJU VAŠI LIČNI PODACI Možemo prikupljati lične podatke o Vama iz sledećih izvora:

 • Od Vas kao korisnika.
 • Od agencija za zapošljavanje.
 • Od referenci koje ste naveli.

GDE SE VAŠE INFORMACIJE ČUVAJU Sve informacije koje posedujemo čuvaju se na našem bezbednom serveru. Koristimo sve standardne procedure i bezbednosne standarde da sprečimo neovlašćeni pristup našem serveru. Vaše podatke ćemo čuvati samo onoliko dugo koliko je neophodno za naše aktivnosti tokom procesa zapošljavanja.

OSTALO Očekujemo da ćemo povremeno ažurirati ovu Politiku privatnosti korisnika. Ako to učinimo, obaveštenje će biti dostupno onlajn, a zatim ćemo ažurirati datum „Poslednje promene“. Kada promenimo Politiku privatnosti korisnika, ona će postati primenljiva čim bude objavljena. Možete nas kontaktirati u bilo koje vreme ako imate dodatna pitanja na office@cep.org.rs.