• Duško Lopandić

    CEP Savet

    Ambasador Duško Lopandić (rođ. 1957) je bio šef Misije Republike Srbije pri EU u Briselu u periodu 2013-2016. Od 2011. do 2013. obavljao je funkciju pomoćnika ministra spoljnih poslova za EU i za regionalnu saradnju. Od 2007. do 2011. bio je ambasador Republike Srbije u Portugalu i Zelenortskim ostrvima. Od 2004. do 2007. bio je pomoćnik ministra za multilateralu u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom i istovremeno nacionalni koordinator za Pakt stabilnosti u zemljama Jugoistočne Evrope (JIE) za pregovore sa Svetskom trgovinskom organizacijom (STO) i član Saveta Vlade RS za evropske integracije. U periodu 2001-2004. bio je direktor Direktorata za EU Ministarstva spoljnih poslova SRJ, a u periodu 1988-1994. radio je u misiji SFRJ/SRJ pri EU u Briselu. Zaposlio se 1986. g. u Ministarstvu spoljnih poslova SFRJ. Ambasador Lopandić je završio Pravni fakultet u Beogradu, a magistrirao i doktorirao na Univerzitetu Paris I (Pantheon-Sorbonne) iz oblasti evropskog prava. Dr. Lopandić je sarađivao sa brojnim istraživačkim institutima u zemlji i objavio preko 100 knjiga, stručnih i naučnih radova na teme EU, regionalne saradnje i međunarodnih odnosa. Lopandić takođe objavljuje publicističke radove iz oblasti istorije. Godine 2003. primio je nagradu Evropskog pokreta u Srbiji za „Doprinos godine Evropi“.