• Janis Emmanouilidis

    CEP Savet

    Janis Emmanouilidis je programski direktor Centra za evropske politike (EPC) u Briselu. On je pisao na temu opšteg političkog i insitucionalnog razvoja Evropske unije; o perspektivama za diferencijalnu integraciju, o spoljnoj, bezbednosnoj i odbrambenoj politici, kao i o proširenju Unije. Bio je savetnik različitih vlada, institucija EU, evropskih partija i nevladinih organizacija o širokom spektru pitanja vezanih za evropske integracije. Njegovi komentari i analize o EU su takođe veoma zastupljeni u medijima. Između 2007-2009 i pre prelaska u EPC, bio je istraživač-saradnik u Stavros Costopolous-u u Helenskom fondu za evropsku i spoljnu politiku (ELIAMEP) u Atini u Grčkoj. Od 1999 do 2007, bio je viši istraživač u Centru za primenjeno političko istraživanje u Minhenu u Nemačkoj. Pre toga je radio kao istraživač u Institutu za evropske politike (IEP). Emmanouilidis je takođe član naučnog saveta i naučni saradnik na ELIAMEP, kao i savetnik za insitutcionalni razvoj Evropske unije u poljskom tink-tanku demosEUROPA – Centar za evropske strategije u Varšavi. Studirao je međunarodne odnose i strateške studije u Velikoj Britaniji i ekonomiju u Nemačkoj.