Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JA

U decembru 2022, Centar za evropske politike (CEP) zajedno sa partnerima (Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) iz Niša, Ekološki centar Stanište iz Vršca) završio je implementaciju projekta Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu. Ovaj projekat se fokusirao na opremanje lokalnih organizacija civilnog društva metodološkim alatima, znanjem i veštinama za praćenje reforme javne uprave (RJU) na lokalnom nivou. Projekat je imao nameru da pruži podršku lokalnim OCD da postanu stručan i pouzdan partner u kreiranju javnih politika i reformskim procesima na lokalu kroz praćenje i zagovaranje RJU zasnovano na činjenicama i dokazima.

Projekat je direktno podržao 40 lokalnih OCD koje su imale za cilj jačanje njihovih kapaciteta i pružanje mentorske podrške u oblasti primene sveobuhvatne metodologije i alata za praćenje reforme javne uprave zasnovane na činjenicama, koja je bila razvijena na projektu. Sam monitoring RJU je sproveden u 17 lokalnih samouprava (12 iz centralne Srbije, 4 iz Vojvodine i Grada Beograda).

Projektne aktivnosti su bile grupisane u četiri radna paketa:

1) Radni paket 1 je obuhvatao aktivnosti koje su se odnosile na razvoj metodologije za monitoring reforme javne uprave na lokalnom nivou i alata potrebnih za njegovu primenu, uz uključivanje svih relevantnih aktera iz civilnog sektora na lokalnom nivou, kao i predstavnika MDULS i SKGO.

2) Radni paket 2 je podrazumevao izgradnju kapaciteta lokalnih OCD za primenu razvijene metodologije, kao i sprovođenje monitoringa reforme javne uprave u 17 lokalnih samouprava, uključujući izradu i objavljivanje 17 pojedinačnih monitoring izveštaja i jednog uporednog izveštaja o monitoringu RJU u svih 17 JLS.

3) Radni paket 3  je bio fokusiran na redovne konsultacije sa lokalnim OCD i sprovođenje lokalnih planova zagovaranja u 17 lokalnih samouprava kroz organizaciju javnih događaja i sastanaka iza zatvorenih vrata.

4) Radni paket 4 je obuhvatao kampanju (ulične akcije i onlajn) namenjenu svim građanima u Srbiji, koja je bila usmerena na pitanja reforme javne uprave na lokalnom nivou, kao i otvoren poziv za doprinos građana samoj kampanji i izradi „Knjiga utisaka građana“.

Projekat je bio finansiran od strane Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Programa podrške civilnom društvu i medija koji je imao za cilj jačanje participativnih demokratija i procesa integracije u EU kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka. Projekat je bio sufinansiran od strane Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Kontakt: Branko Birač, projektni menadžer – branko.birac@cep.org.rs 

Image by 3D Animation Production Company from Pixabay 

Pogledajte publikacije objavljene u okviru projekta:

Kako bi izgledala idealna lokalna uprava u Srbiji?

Kako su rangirani gradovi i opštine u Srbiji: Prema kvalitetu rada lokalnih uprava

Knjiga utisaka građana: Kampanjama sa građanima do bolje javne uprave u Srbiji

Lokalni PAR monitor: Izveštaj o monitoringu reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti

Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Aleksinac

Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Niš

Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Novi Pazar

Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Užice

Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Odžaci

Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Prokuplje

Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Ivanjica

Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Tutin

Izveštaj o stanju lokalne uprave: gradska opština Zvezdara

Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Vlasotince

Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Vršac

Izveštaji o stanju lokalne uprave: grad Valjevo

Izveštaji o stanju lokalne uprave: opština Koceljeva

Izveštaji o stanju lokalne uprave: opština Bečej

Izveštaji o stanju lokalne uprave: opština Despotovac

Izveštaji o stanju lokalne uprave: grad Subotica

Izveštaji o stanju lokalne uprave: opština Aranđelovac

Šta građani i građanke Srbije kažu o svojim iskustvima sa lokalnim upravama?

Priručnik za primenu metodologije za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti

Metodologija za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti

Održani događaji u okviru projekta:

Kvalitetna uprava na lokalnom nivou: Noseći stub dobre javne uprave

Panel u okviru konferencije “Građani na prvom mestu”

Ostale inicijative