Kako bi izgledala idealna lokalna uprava u Srbiji?

Autor

Ovaj grafikon pokazuje koje lokalne uprave su ostvarile najbolji rezultat u svakom od 12 indikatora pracenih u okviru procesa monitoringa i evaluacije reforme javne uprave na lokalu kojim je bilo obuhvaceno 17 lokalnih uprava.

Kada bismo zamislili lokalnu upravu sastavljenu od opština koje su najbolje ocenjene za svaki od indikatora, dobili bismo grafikon sa slike – što pokazuje da je cak i takvo stanje daleko od zaista idealne lokalne uprave.

Infografik u punoj veličini možete preuzeti ovde.