Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Odžaci

Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Odžaci

Opština Odžaci osvojila je ukupno 105 poena, tako da je na šestostepenoj skali (0–5) ukupno stanje ocenjeno ocenom 2. Osnovni nalaz je da je Оpštinska uprava korektno sarađivala sa istraživačkim timom, odgovorila na sva četiri zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, pruživši sve dostupne podatke i informacije, uglavnom u zakonskom roku.

Što se zasebnih oblasti tiče, najveći broj bodova i najbolju ocenu je Opština Odžaci dobila za oblast Zasnovanost postupaka javnih nabavki na principima jednakog tretmana, zabrane diskriminacije, srazmernosti i transparentnosti, zatim za oblast Efikasna zaštita službenika na položaju od neželjenog političkog mešanja, a relativno dobar rezultat za oblast Proaktivnost lokalne uprave u objavljivanju informacija na zvaničnoj internet stranici. Jedine oblasti za koje nije bilo bodova su Postojanje planskog dokumenta za unapređenje rada lokalne uprave i uključenost civilnog društva u proces izrade i struktura za praćenje i koordinaciju, kao i Transparentnost rada veća i pripreme nacrta i predloga odluka u lokalnoj upravi.

Opština Odžaci je jedna od 17 jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji u kojima je tokom 2022. godine obavljen proces monitoringa i evaluacije stanja lokalne uprave u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljoj upravi na lokalu – Pratim JA.

Ostale publikacije