Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Izveštaj o stanju lokalne uprave: gradska opština Zvezdara

Izveštaj o stanju lokalne uprave: gradska opština Zvezdara

Monitoring i evaluacija funkcionisanja Uprave Gradske opštine Zvezdara, sprovedeni tokom 2022. godine, pokazali su da je stanje u svih šest analiziranih oblasti javne uprave u ovoj gradskoj opštini Grada Beograda ocenjeno ukupnom ocenom 3, na šestostepenoj skali od 0–5.

Analiza je, s jedne strane, pokazala da je u ovoj opštini najbolje stanje u dve oblasti – Odgovornost i Pružanje usluga. U okviru prve oblasti najbolje je ocenjena proaktivnost lokalne uprave u objavljivanju informacija na zvaničnoj internet stranici, dok je u drugoj najbolje ocenjena dostupnost i kvalitet pružanja administrativnih usluga građanima.

S druge strane, monitoring je pokazao da je u Gradskoj opštini Zvezdara najlošije stanje u onim oblastima javne uprave koje se odnose na strateški okvir za unapređenje rada lokalne uprave, odnosno izradu i koordinaciju lokalnih javnih politika. Konkretno, u okviru prve pomenute oblasti najlošije je ocenjeno postojanje planskog dokumenta za unapređenje rada lokalne uprave i uključenost civilnog društva u proces njegove izrade i struktura za praćenje istog, dok je u okviru druge oblasti najlošije ocenjena transparentnost rada Veća.

Ostale publikacije