Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Vršac

Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Vršac

Grad Vršac je osvojio ukupno 52 poena, tako da je na šestostepenoj skali (0–5) ukupno stanje ocenjeno ocenom 1. Osnovni nalaz je potpun izostanak bilo kakve komunikacije gradske uprave sa našim istraživačima.

Gradska uprava nije odgovorila na poziv za potpisivanje sporazuma, niti na jedan od četiri zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, koje smo uputili elektronskom poštom na adresu načelnika uprave. Kako gradska uprava nije dostavila nijedan dokument, praktično jedini izvor podataka i dokumenata bio je zvanični internet sajt.

Za polovinu indikatora (za 6 od 12) gradska uprava nije dobila nijedan poen, i to za četiri indikatora u okviru tri oblasti (Strateški okvir za unapređenje rada lokalne uprave, Izrada i koordinacija politika i Pružanje usluga), i u oblasti Službenički sistem i upravljanje ljudskim resursima za dva od četiri indikatora. Nešto bolji rezultat postignut je u oblasti Odgovornost – Proaktivnost lokalne uprave u objavljivanju informacija na zvaničnoj internet stranici. Relativno dobar rezultat je postignut samo u oblasti Upravljanje javnim finansijama.

Grad Vršac je jedna od 17 jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji u kojima je tokom 2022. godine obavljen proces monitoringa i evaluacije stanja lokalne uprave u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljoj upravi na lokalu – Pratim JA.

Ostale publikacije