Kako su rangirani gradovi i opštine u Srbiji

Autor

U okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljoj upravi na lokalu – Pratim JA u 17 jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji tokom 2022. godine obavljen je proces monitoringa i evaluacije stanja lokalne uprave.

U ovom infografiku predstavljeni su nalazi do kojih se došlo u okviru projekta.

Preuzmite infografik ovde (puna veličina)