Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Lokalni PAR monitor

Lokalni PAR monitor

Izveštaj o monitoringu reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti

Nedovoljno bavljenje lokalnim nivoom vlasti u kontekstu reforme javne uprave je prepoznato, te je 2020. godine iniciran projekat Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu (Pratim JA), koji u fokus stavlja upravo ocenu stanja administracije i administrativnih procedura na lokalnom nivou vlasti.

Jedan od zadataka ovog projekta je bio da razvije metodologiju za praćenje i ocenu stanja reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti, koja bi bila komplementarna sa ranije razvijenim metodologijama, koje koriste SIGMA i WeBER, što bi omogućilo da se stekne prava slika o stanju i kapacitetima celokupne javne administracije da implementira zakonodavstvo EU. Identifikovanje nedostataka, a zatim i njihovo prevazilaženje bi omogućili da Srbija postane kredibilna i sposobna država članica EU sa profesionalnom i efikasnom administracijom. Pilot monitoring istraživanje o praćenju i oceni stanja reforme javne uprave u lokalnoj upravi je sprovedeno u okviru projekta Pratim JA u 17 jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) u periodu od decembra 2021. do avgusta 2022. godine. Monitoring je obuhvatio šest oblasti i 14 principa javne uprave, a stanje je ocenjeno putem 12 indikatora koji prate te oblasti i principe.

Istraživanje je sprovedeno u sedam gradova (Niš, Subotica, Prokuplje, Vršac, Užice, Novi Pazar i Valjevo), devet opština (Aleksinac, Vlasotince, Bečej, Odžaci, Aranđelovac, Despotovac, Ivanjica,
Tutin i Koceljeva) i jednoj gradskoj opštini (Zvezdara).

Ostale publikacije