Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Užice

Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Užice

Grad Užice je ukupno osvojio 144, od mogućih 262 boda, što u krajnjem zbiru čini ocenu 3. Gradska uprava Grada Užica ostvarila je najbolje rezultate u oblastima „Odgovornost“ i „Upravljanje javnim finansijama“.

U okviru oblasti „Odgovornost“, proaktivnost lokalne uprave u objavljivanju informacija na zvaničnoj internet stranici ocenjena je ocenom 5. U okviru oblasti „Upravljanje javnim finansijama“, Gradska uprava Grada Užica istakla se na polju Transparentnost i dostupnost budžeta i pratećih dokumenata, kao i na polju Zasnovanost postupaka javnih nabavki na principima jednakog tretmana, zabrane diskriminacije, srazmernosti i transparentnosti.

Nešto slabiji rezultati ostvareni su u oblasti „Službenički sistem i upravljanje ljudskim resursima“ i „Strateški okvir za unapređenje rada lokalne uprave“. Najlošiji rezultati ostvareni su u oblastima „Pružanje usluga“ i „Izrada i koordinacija politika“. Dostupnost i kvalitet pružanja administrativnih usluga građanima, osvojili su 8 od mogućih 28 poena i ocenjeni su ocenom 1. U okviru oblasti „Izrada i koordinacija politika“ najslabiji rezultati ostvareni su na polju Transparentnost rada veća i pripreme nacrta i predloga odluka u lokalnoj upravi i ovaj indikator je ocenjen ocenom 0. Slabi rezultati su ostvareni i na polju Inkluzivnost i otvorenost u kreiranju dokumenata javnih politika u lokalnoj upravi i ovaj indikator ocenjen je ocenom 2. Istraživač želi da naglasi da je sa Gradskom upravom Grada Užica imao izuzetno dobru i kvalitetnu saradnju u toku sprovođenja istraživanja. Zvaničnici Gradske uprave su bili izuzetno kooperativni i responsivni. Sve informacije, podatke i dokumentaciju zvaničnici Gradske uprave istraživaču su dostavljeni blagovremeno.

Opština Aleksinac je jedna od 17 jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji u kojima je tokom 2022. godine obavljen proces monitoringa i evaluacije stanja lokalne uprave u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljoj upravi na lokalu – Pratim JA.

Ostale publikacije