Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Izveštaji o stanju lokalne uprave: grad Subotica

Izveštaji o stanju lokalne uprave: grad Subotica

Monitoring i evaluacija funkcionisanja gradske uprave u Subotici, sprovedeni tokom 2022. godine, pokazali su da je u svih šest analiziranih oblasti javne uprave u ovom gradu stanje ocenjeno ukupnom prosečnom ocenom 3, na šestostepenoj skali od 0–5. Analiza je, s jedne strane, pokazala da je u Subotici najbolje stanje u oblastima pružanja administrativnih usluga građanima i upravljanja javnim finansijama.

U okviru prve oblasti najbolje je ocenjen kvalitet i  dostupnost administrativnih usluga građanima, a u drugoj su najbolje ocenjeni transparentnost i dostupnost dokumenata koji se odnose na pripremu i izvršenje budžeta, kao i sprovođenje postupaka javnih nabavki.

S druge strane, monitoring je pokazao da je u Subotici najlošije stanje u oblastima javne uprave koje se odnose na strateški okvir za unapređenje rada lokalne uprave, odnosno na izradu i koordinaciju lokalnih javnih politika. Konkretno – u okviru prve oblasti najlošije je ocenjeno postojanje planskog dokumenta za unapređenje rada lokalne uprave i uključenost civilnog društva u proces njegove izrade i praćenja, dok su u okviru druge navedene oblasti najlošije ocenjeni inkluzivnost i otvorenost u kreiranju dokumenata javnih politika.

Grad Subotica je jedna od 17 jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji u kojima je tokom 2022. godine obavljen proces monitoringa i evaluacije stanja lokalne uprave u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljoj upravi na lokalu – Pratim JA.

Izveštaj o Subotici je uradio Centar za ravnomerni regionalni razvoj.

Ostale publikacije