Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Knjiga utisaka građana

Knjiga utisaka građana

Kampanjama sa građanima do bolje javne uprave u Srbiji

Centar za evropske politike (CEP) je u okviru dva projekta posvećenih reformi javne uprave (RJU) na lokalnom i državnom nivou sproveo kampanje kroz koje je prikupio iskustva građana i njihove utiske o funkcionisanju javne uprave.

Tokom 2021. godine, u sklopu projekta Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – pratim JA, sprovedena je kampanja usmerena na pitanja RJU na lokalnom nivou.

Kampanja se sastojala od 85 uličnih akcija sprovedenih u 17 gradova i opština u kojima su građani neposredno anketirani. Dodatno, kampanja je sprovedena i onlajn, putem portala Pratim JA, kako bi se svim građanima u Srbiji dala prilika da podele svoja iskustva. Takođe, CEP je u okviru projekta Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu – WeBER 2.0 od 2020. godine prikupljao iskustva građana putem onlajn platforme, ali i u direktnoj komunikaciji sa građanima na terenu. Dok je projekat Pratim JA prikupljao iskustva građana koji su bili u kontaktu sa opštinskim / gradskim upravama, WeBER 2.0 je građanima dao mogućnost da podele svoja iskustva o različitim tipovima usluga koje su im pružali organi javne vlasti.

Uvereni da za građane nije od suštinskog značaja da li im je neku uslugu pružio organ jedinice lokalne samouprave, organ državne uprave ili javna služba, te da je građanima najbitnije da im javne usluge budu pristupačne i pružene na efikasan i profesionalan način, istraživači Centra za evropske politike su izradili Knjigu utisaka građana kako bi donosiocima odluka ukazali na probleme sa kojima se građani najčešće susreću, ali i ponudili konkretne preporuke za unapređenje funkcionisanja javne uprave u Srbiji.

Ostale publikacije