Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Vlasotince

Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Vlasotince

Najviše poena je javna uprava Vlasotince ostvarila u oblasti koja prati Službenički sistem i Upravljanje ljudskim resursima u delu Institucionalizacije poslova upravljanja ljudskim resursima, u oblasti Pružanja javnih usluga, konkretno Dostupnost i kvalitet pružanja javnih usluga građanima i u oblasti Javnih finansija, u delu koji prati Stepen poštovanja budžetskog kalendara i uspešnost planiranja prihoda i rashoda i Zasnovanost postupaka javnih nabavki na principima jednakog tretmana, zabrani diskriminacije, srazmernosti i transparentnosti.

Najmanje bodova je ostvareno u oblastima Strateškog okvira za unapređenje rada lokalne samouprave, konkretno zbog nepostojanja unapređenja javne uprave kroz strateška dokumenta i neuključivanja civilnog društva u proces izrade i strukture za praćenje i koordinaciju, u oblasti Izrade i koordinacije politika, u delu koji prati Тransparentnost rada veća i pripreme nacrta predloga i odluka u lokalnoj upravi i Inkluzivnost i otvorenost u kreiranju dokumenata javnih politika u lokalnoj upravi, kao i oblasti koja se odnosi na Službenički sistem i upravljanje ljudskim resursima u pogledu efikasnosti mera za unaređenje integriteta i sprečavanje korupcije u lokalnoj upravi.

Tokom sprovođenja istraživanja, uočena je pozitivna praksa postupanja službenika zaposlenih u javnoj upravi Vlasotince, koju treba posebno istaći. Način komunikacije sa istraživačkim timom, uprkos nedovoljnom broju službenika, i postupanje po Zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja kako po formi tako i sveobuhvatnosti informacija, sigurno jesu primer dobre prakse. Takođe, nova internet stranica koja sadrži dosta javno dostupnih podataka i servisa koji olakšavaju građanima svakodnevni pristup informacijama jesu, takođe, pozitivno ocenjeni elementi. Ono što je neophodno uraditi kad je sadržaj web-prezentacije opštine Vlasotince u pitanju, jeste usklađivanje sadržaja i tehničkih standarda sa Uredbom o bližim uslovima za izradu i održavanje web-prezentacije Organa.

Opština Vlasotince je jedna od 17 jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji u kojima je tokom 2022. godine obavljen proces monitoringa i evaluacije stanja lokalne uprave u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljoj upravi na lokalu – Pratim JA.

Ostale publikacije