Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Izveštaji o stanju lokalne uprave: opština Aranđelovac

Izveštaji o stanju lokalne uprave: opština Aranđelovac

Opštinska uprava Aranđelovac je blagovremeno odgovarala na zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog značaja koje je, u okviru projekta Pratim JA, Klub Ars Nova slao.

Celokupan utisak o međusobnoj saradnji je pozitivan. Prema rezultatima istraživanja, Opštinska uprava Aranđelovac nije ostvarila visoke rezultate u finalnom bodovanju, ima dosta prostora za napredovanje i potrebno je da se određene stavke poboljšaju i unaprede kako bi funkcionisanje opštine bilo produktivno, transparentno, otvoreno, odgovorno i proaktivno.

Opština Aranđelovac je jedna od 17 jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji u kojima je tokom 2022. godine obavljen proces monitoringa i evaluacije stanja lokalne uprave u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljoj upravi na lokalu – Pratim JA.

Ostale publikacije