Šta građani i građanke Srbije kažu o svojim iskustvima sa lokalnim upravama?

Autor

Ovo istraživanje je obavljeno u periodu jun – novembar 2021, u 17 gradova i opština u Srbiji i onlajn u celoj Srbiji putem portala www.pratimja.rs, na ukupnom uzorku od 5024 ispitanih građana i građanki Srbije. Istraživanje je obavljeno u okviru projekta „Pracenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JA“.

Projekat sprovode Centar za evropske politike (CEP) zajedno sa partnerima (Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR), Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) i Ekološki centar Stanište). Projekat finansira Evropska unija, uz sufnansiranje Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Anketa je još uvek otvorena: pronađite je na www.pratimja.rs. Želimo da saznamo šta Vi mislite i kakva su Vaša iskustva sa radom lokalne uprave i lokalnih institucija. Mi ćemo potom sumirati ključne probleme i komunicirati sa predstavnicima lokalnih uprava.

Infografik u punoj veličini možete preuzeti ovde.