Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Ivanjica

Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Ivanjica

Opština Ivanjica je osvojila ukupno 92 boda, od mogućih 262, što u krajnjem zbiru čini ocenu 2. Opštinska uprava Opštine Ivanjica ostvarila je najbolje rezultate u oblastima „Upravljanje javnim finansijama“ i „Odgovornost“.

U okviru oblasti „Upravljanje javnim finansijama“ izuzetni rezultati ostvareni su na polju Zasnovanost postupaka javnih nabavki na principima jednakog tretmana, zabrane diskriminacije, srazmernosti i transparentnosti, i Stepen poštovanja budžetskog kalendara i uspešnosti planiranja prihoda i rashoda, dok su na polju Transparentnost i dostupnost budžeta i pratećih dokumenata ostvareni nešto slabiji rezultati. U okviru oblasti „Odgovornost“, Opštinska uprava Opštine Ivanjica istakla se na polju Proaktivnost lokalne uprave u objavljivanju informacija na zvaničnoj internet stranici. Internet stranica Opštine Ivanjica je dosta dobro struktuirana. Sadrži veliki broj dokumenata, podataka i informacija. Veliki broj podataka i informacija su lako dostupni, u najviše tri klika. Funkcija pretrage sadržaja stranice funkcioniše odlično. Na internet stranici nalaze se posebne sekcije za oblasti javnih nabavki, elektronskih usluga, budžeta Opštine, dokumenta. Sadržaj internet stranice je tačan, pravovremen i ažuran.

Najlošiji rezultati ostvareni u oblastima „Strateški okvir za unapređenje rada lokalne uprave“ i „Izrada i koordinacija politika“. Za Postojanje planskog dokumenta za unapređenje rada lokalne uprave i uključenost civilnog društva u proces izrade i struktura za praćenje i koordinaciju, u okviru oblasti „Strateški okvir za unapređenje rada lokalne uprave“ i „Izrada i koordinacija politika“, osvojeno je 0 od 26 mogućih bodova. U okviru oblasti „Izrada i koordinacija politika“, za Transparentnost rada veća i pripreme nacrta i predloga odluka u lokalnoj upravi, osvojeno je 2 od 12 bodova, dok je za Inkluzivnost i otvorenost u kreiranju dokumenata javnih politika u lokalnoj upravi, osvojeno 3 od mogućih 18 bodova.

Opština Odžaci je jedna od 17 jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji u kojima je tokom 2022. godine obavljen proces monitoringa i evaluacije stanja lokalne uprave u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljoj upravi na lokalu – Pratim JA.

Ostale publikacije