Treća regionalna WeBER konferencija „Građani na prvom mestu“

U Beogradu je 8. i 9. novembra 2022. godine održana treća regionalna WeBER konferencija „Građani na prvom mestu“ – „Kao WeBER, sazreli smo od 2015. godine u smslu da smo shvatili da kao OCD ne možemo govoriti bez glasa građana. Dobili smo  dragocenu lekciju iz konsultacija sa građanima. Mogli bismo da budemo dosta ubedljiviji, a pritisak odozdo na gore bi se mogao biti efikasniji način samo ako uspemo da osnažimo građane.“ Ovim rečima je Milena Lazarević sumirala cilj treće regionalne WeBER konferencije „Građani na prvom mestu: Bolja administracija kroz konsultacije sa građanima.“Konferenciju održanu u Beogradu je kao i prethodne dve (prva 2018. i druga 2021. godine) organizovao je Centar za evropske politike (CEP), koordinator WeBER projekta. Tokom dva dana, WeBER konferencija je okupila preko 50 regionalnih, EU stručnjaka kao i zvaničnika i ugostila je više od 180 gostiju.

Admirim Aliti, Ministar za informatičko društvo i administraciju Severne Makedonije

Konferenciju su uvodnim rečima otvorili Milena Lazarević, team leader WeBER2.0 i programska direktorka CEP-a i Admirim Aliti, ministar za informatičko društvo i administraciju Severne Makedonije, Maćej Popovski, VD generalnog direktora Direktorata za politiku susedstva i pregovore o proširenju (DG NEAR) i Gregor Virant, direktor SIGMA/OECD.

Kao što sam naziv konferencije ukazuje, centralna tema je bila kako približiti javnu upravu građanima na osnovu sopstvenog iskustva koje su podelili u okviru konsultacija sa građanima sprovedenim na lokalnom nivou širom regiona uz korišćenje dobre prakse EU u sprovođenju konsultacija sa građanima EU. Gaetan Rikard-Nihoul, zamenica šefa Jedinice za dijalog građana u Evropskoj komisiji, Majk Brahan, projektna menadžerka u Javnim misijama, Kalipso Nikolaidis, profesorka na Evropskom univerzitetskom institutu i Milena Lazarević, razgovarale su o rezultatima na panelu kojim je moderirala Korina Stratulat iz Centra za evropsku politiku (EPC) iz Brisela.

„Moramo da razvijemo viziju panevropskog sistema deliberativne i participativne demokratije. Uloga OCD je da dovedu građane u inkluzivniji, zajednički prostor.“ prokomentarisala je Nikolaidis na izlaganje Milene Lazarević o iskustvu konsultacija sa građanima. Ukupno je sprovedeno 25 konsultacija uz pomoć lokalnih korisnika grantova WeBER2.0.

Kasnije je Džasper Džonson, viši analitičar politika u SIGMA/OECD predstavio SIGMA-in portal sa podacima i simulator politika koji je pokrenut u septembru 2022. godine. On uključuje interaktvine grafikone i alate koji omogućavaju nacionalnim administracijama, civilnom društvu i onima koji podržavaju reforme javne uprave da simuliraju reforme koje su neophodne za poboljšanje učinka javne uprave u budućnosti.

Prvi dan Konferencije zatvoren je sesijama o svakoj oblasti reforme javne uprave na kojima su istraživači WeBER2.0 predstavili svoje nalaze novog PAR Monitora u svakoj oblasti reforme javne uprave. Nakon prezentacija usledila je diskusija  regionalnih stručnjaka i predstavnika javne uprave.

Pogledajte video snimak konferencije

Drugi dan konferencije počeo je paralelnim sesijama na kojima se razgovaralo o reformi javne uprave na lokalnom nivou. Tokom jedne od sesija, korisnici grantova WeBER2.0 su predstavili rezultate i izveštaje konsultacija sa građanima. Na drugoj paralelnoj sesiji Gradovi i opštine u Srbiji u fokusu/Reforma javne uprave na nivou lokalne samouprave, nalazi istraživanja koje je CEP sproveo u 17 gradova i opština u Srbiji u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu-Pratim JA, projekat su predstavili, a zatim o njima razgovarali predstavnici opština, partneri na projektu kao i Jana Belčeva Andreevska, službenica za Pametan grad i digitalizaciju u okviru Mreže udruženja lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS). Ovaj panel je moderirao Nenad Šebek, nezavisni novinar i ekspert za OCD.

Na dve sesije drugog dana, Konferencija se fokusirala na lična iskustva i priče samih građana – prvo tokom prezentacije regionalnog videa sa pričama koje su snimili lokalni grantisti (koji će uskoro biti dostupni onlajn), o kojima su razgovarale Tina Randma Liv, profesorka na Tehnološkom univerzitetu u Taljinu i Maja Handijska-Trendafilova, direktorka Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA). Nakon toga, analizu više od 5000 iskustava građana sa Zapadnog Balkana prikupljenih putem platforme www.par-monitor.org, kao i uličnim akcijama, koje su predstavili Sava Mitrović, istraživač u CEP-u i Dragana Jaćimović, projektna saradnica u Institutu Alternativa iz Crne Gore. O (ne)zadovoljstvu građana pružanjem usluga i preporukama razgovarali su Florijan Hauser iz Direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju i Simonida Kacarska, direktorka Instituta za evropsku politiku (EPI). Ove panele je takođe moderirao Nenad Šebek.

„Trebalo bi razlikovati ulogu građana od klijenata. Građani imaju dosta širu ulogu. Oni nisu samo korisnici već i vlasnici usluga; zato su oni donosioci politika i kreatori politika.“ istakla je Liv. Slaže se i Handijska-Trendafilova: „Građani treba da se identifikuju sa ulogom kokreatora politika, a ne samo sa ulogom korisnika usluga!“

Kacarska je istakla da je problem u postojanju „hijerarhijske strukture javne uprave u kojoj se građani posmatraju samo kao korisnici i to stvara neprijatno okruženje za njih koji zapravo koriste javne usluge“, dok je Hauser govorio o problemu „ludih zakona“ u mnogim aspektima javnih usluga širom Zapadnog Balkana. „Ljudi na Zapadnom Balkanu se žale na poniženje koje osećaju prilikom korišćenja usluga javne uprave, što ne bi trebalo tako da bude. Javna uprava je tu da njima pomogne da zajedno reše svoj problem“, rekao je Hauser.

Nikola Bertolini, šef Odeljenja za saradnju Delegacije EU u Beogradu i Milena Lazarević dali su i završne reči konferencije. Bertolini je rekao da se „demokratije na Zapadnom Balkanu još uvek razvijaju“ i da ima još mnogo izazova. „Građani treba da budu na prvom mestu, a mi moramo više da se pobrinemo da se njihov glas bolje čuje. Civilno društvo treba da bude veoma odgovorno – ono treba da ispuni svoju ulogu predstavnika. Imaćete našu podršku u tom procesu.“, rekao je Bertolini.

Pogledajte video drugog dana konferencije