Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Izveštaji o stanju lokalne uprave: opština Bečej

Izveštaji o stanju lokalne uprave: opština Bečej

Monitoring i evaluacija funkcionisanja opštinske uprave u Bečeju, sprovedeni tokom 2022. godine, pokazali su da je stanje u svih šest analiziranih oblasti javne uprave u ovoj opštini ocenjeno ukupnom ocenom 3, na šestostepenoj skali od 0–5.

Analiza je, s jedne strane, pokazala da je u Bečeju najbolje stanje u dve oblasti – upravljanje ljudskim resursima i odgovornost. U okviru prve oblasti najbolje je ocenjena institucionalizacija poslova upravljanja ljudskim resursima, dok je u drugoj najbolje ocenjena proaktivnost lokalne uprave u objavljivanju informacija na zvaničnoj internet stranici.

S druge strane, monitoring je pokazao da je u Bečeju najlošije stanje u oblastima javne uprave koje se odnose na pružanje usluga, odnosno izradu i koordinaciju lokalnih javnih politika. Konkretno, u okviru prve pomenute oblasti najlošije je ocenjena dostupnost i kvalitet pružanja administrativnih usluga građanima, dok je u okviru druge najlošije ocenjena inkluzivnost i otvorenost u kreiranju dokumenata javnih politika.

Opština Bečej je jedna od 17 jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji u kojima je tokom 2022. godine obavljen proces monitoringa i evaluacije stanja lokalne uprave u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljoj upravi na lokalu – Pratim JA.

Ostale publikacije