Kvalitetna uprava na lokalnom nivou: Noseći stub dobre javne uprave

31. maj 2022. – Danas je u Beogradu održana hibridna konferencija Kvalitetna uprava na lokalnom nivou: Noseći stub dobre javne uprave u organizaciji Centra za evropske politike. Učesnici konferencije su u dva panela razgovarali o tome zašto je potrebno staviti veći akcenat na javnu upravu na lokalnom nivou, kako osnažiti civilno društvo da može da učestvuje u procesu kreiranja politika i praćenja njihove implementacije, koja su iskustva aktivista u lokalnim organizacijama civilnog društva i šta građani imaju da kažu o svojoj lokalnoj upravi.

Skup su otvorili Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike, Martin Klauke, šef Operativnog sektora II Delegaciji Evropske unije u Srbiji, Ljiljana Uzelac, načelnica Odeljenja za javnu i e-upravu i viša savetnica u Sektoru za dobru upravu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), Nikola Tarbuk, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

Martin Klauke, šef Operativnog sektora II Delegaciji Evropske unije u Srbiji

Majstorović je u uvodnom obraćanju objasnio zbog čega je lokalna uprava važna i zašto je neophodno imati jako civilno društvo na lokalu.

„Veliki broj usluga obezbeđuju lokalne uprave i građani zavise od njih, a ne od centralnog nivoa. Međutim, jedinice lokalne samouprave ostaju poslednje tačke na koje rezultati reforme dopiru u tragovima, kao posledica centralizovane države, finansijske i organizacione neefikasnosti i neujednačenog regionalnog razvoja. Civilno društvo je još uvek nedovoljno osnaženo da aktivno i kontinuirano učestvuje u praćenju reforme javne uprave – lokalne organizacije nemaju kapacitete, fokus velikih projekata i velikih organizacija je do sada najviše bila javna uprava na centralnom nivou. Zbog toga je to, pored ispitivanja stavova građana i informisanja, fokus Pratim JA inicijative“ rekao je Majstorović.

„Primetna je neujednačenost primene zakona i drugih akata na lokalnom nivou, ali i to da građani ne znaju koje usluge pruža lokalna samouprava. Akcije ovog projekta su važne, jer daju i MDULS-u uvid u stavove građana i pružaju jasniju sliku situacije na terenu,“ kazala je Uzelac.

„Svaka lokalna samouprava čini naš život boljim, iako ih mi često uzimamo zdravo za   gotovo.   Zato   je   dobro   upravljanje   temeljna   vrednost   demokratije,   koja podstiče na jednakost i efikasnost usluga, koje koriste svi, a čiji kvalitet je zajednički cilj koji prevazilazi sve društvene i političke razlike,“ rekao je Tarbuk.

Klauke je istakao da je reforma javne uprave, u šta spada i uprava na lokalu, jedna od tema od velikog značaja Evropskoj uniji, zbog čega i EU podržava inicijative poput ove.

U prvom panelu, Lokalna uprava iz perspektive civilnog društva, panelisti su bili Milica Marković, viša savetnica u Sektor za registre i lokalnu samoupravu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Hana Salihagić, šefica Odeljenja za informisanje grada Novog Pazara, Marija Lukić, šefica Odeljenja za dobro upravljanje, Stalna konferencija gradova i opština i Danijel Dašić, direktor Nacionalne koalicije za decentralizaciju, Vladimir Mihajlović, istraživač u CEP-u. Panel je moderirala Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a.

„Aktivisti organizacija civilnog društva su sprovodili akcije na terenu i zahvaljujući njima održano je 85 akcija u 17 gradova i opština, a uz to sve vreme je bila aktivna i online anketa. Opšti utisak je da u 42% slučajeva građani daju pozitivne odgovore o zadovoljstvu radom JLS. Najbolje ocenjena oblast jeste pružanje usluga, gde čak 43% ispitanih građana pozitivno ocenjuje ovu delatnost JLS, koja i jeste najvažnija, jer tome lokalne samouprave i služe,“ rekao je Mihajlović.

„Ipak u nekim oblastima je dominantna negativna percepcija, tako 83% ispitanih veruje da je prilikom zapošljavanja nepotizam ključan. Takođe, građani su nedovoljno uključeni u donošenje odluka i ne daju dovoljan doprinos i kada su uključeni,“ dodao je on.

Marković je istakla kako su izmene Zakona o lokalnim samoupravama dovele do mnogo primera dobre prakse, jer su povećale učešće građana u javnim raspravama i donošenu odluka.

„Problem zapošljavanja jeste ’rak rana’, i moramo raditi da, koliko možemo, depolitizujemo javnu upravu. Ministarstvo, takođe, sve više i više ulaže u obuke i profesionalizaciju službenika,“ dodala je ona.

Marković je takođe istakla da jedinice lokalne samouprave treba da budu proaktivnije i da pozivaju građane da učestvuju u radu, kao i da motivišu građane i službenike da budu pokretači promena.

Salihagić, kao predstavnica grada koji je osvojio prvo mesto po transparentnosti opština i gradova u Srbiji, ističe da su politička volja i podrška ključni, dok su organizacije civilnog društva bili korektivni faktor koji je omogućio uspeh koji je Novi Pazar postigao.

„Kada jednom krenete u unapređenje – svi koraci se međusobno prožimaju i jednu utiču na druge. Jednom započeta reforma može samo da ide na napred i nema vraćanja unazad, jer kada se poboljšava jedna stvar ona uslovljava u poboljšanje druge i tako redom,“ istakla je Salihagić.

Kroz principe odgovornosti i transparentnosti SKGO podstiče jedinice lokalnih samouprava da sarađuju sa civilnim društvom i da grade održive odnose, istakla je Lukić.  

Dašić je kazao kako je najveći problem to što nedostaje dijalog između vlasti i građana i da građani ne veruju ni vlastima, ni organizacijama civilnog društva.

„Građani ne znaju koja su njihova prava, niti kako da ih iskoriste. Uprava se skriva u velikom broju propisa, ali, na kraju, kada se i službenicima završi radno vreme, svi mi smo korisnici usluga i svima treba da nam bude bitno kakve su one,“ istakao je Dašić.

Drugi panel, Kako bismo mi uredili svoju lokalnu upravu: građani imaju reč je obradio temu pogleda građana na lokalnu upravu – zašto imaju negativan ili pozitivan stav, šta najviše zameraju, kao i šta im se, sa druge strane, dopada, da li su i koliko informisani i aktivni u svojim lokalnim upravama, kako za njih izgleda idealna lokalna uprava i kako bi oni uredili svoju lokalnu upravu kada bi imali moć odlučivanja. U okviru inicijative Pratim JA, građani su imali mogućnost da na kreativan način dočaraju svoja iskustva sa lokalnom upravom. Četiri najbolje dočarana iskustva (po dva pozitivna i dva negativna), prethodno odabrana od strane žirija a potom i glasovima publike onlajn, su nagrađena na konkursu. U toku ove panel diskusije, najbolji prilozi su bili predstavljeni, a razgovor su vodili dobinici nagrada i lokalni aktivisti koji su učestvovali na Pratim JA javnim akcijama. Panelistkinje su bile Ana Aćimov, građanka, Bojana Petrović iz Odbora za ljudska prava iz Niš, Iljaza Šaćirović iz Urban In-a iz Novog Pazara i Dajana Đurić, iz Klub Ars Nova iz Valjeva. Panel je moderirala Jelena Petrović, novinarka N1 televizije. Pobedničke priloge možete pronaći na sajtu inicijative.

Događaj je organizovan u okviru inicijative Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JAkoji CEP sprovodi sa partnerima uz podršku Delegacije EU u Srbiji i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.