Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Izveštaji o stanju lokalne uprave: grad Valjevo

Izveštaji o stanju lokalne uprave: grad Valjevo

Najveći utisak nakon sprovedenog istraživanja jeste jedan zatvoren i negativan odnos Gradske uprave grada Valjeva prema istraživanju koje sprovodimo. Od decembra 2021. godine pa sve do juna 2022. godine istraživači su Gradskoj upravi poslali veći broj zahteva za slobodnim pristupom informacijama od javnog značaja. Gradska uprava je odgovorila samo na jedan od zahteva, i to sa više meseci zakašnjenja, a čak ni na taj zahtev nije odgovoreno u celosti.

Mišljenja smo da bi i ukupna ocena bila viša, kao i pojedinačne ocene po oblastima, da je Gradska uprava dostavljala informacije koje su od nje tražene. Pored toga, dobili bismo kompletniju sliku iz čega bi proizašao i veći broj preporuka za unapređenje rada Gradske uprave.

Međutim, informacije koje Gradska uprava nije dostavila za nas je, takođe, korisna informacija, ali i poruka upućena građanima. Jer ako Grad Valjevo ne ispunjava svoju elementarnu obavezu propisanu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, obavezu čije nepoštovanje vodi čak i novčanim sankcijama, teško je očekivati da će proaktivno delovati, omogućiti veći stepen učešća građana prilikom donošenja odluka, te da će rad uprave biti transparentniji.

Kao najlošije ocenjena, izdvaja se oblast Službenički sistem i upravljanje ljudskim resursima, dok je, sa druge strane, najbolje ocenjena oblast Odgovornost koja analizira proaktivnost lokalne uprave u objavljivanju informacija na zvaničnoj internet stranici Grada, iako bi Gradska uprava mogla značajno da unapredi stanje i u ovoj oblasti.

Grad Valjevo je jedna od 17 jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji u kojima je tokom 2022. godine obavljen proces monitoringa i evaluacije stanja lokalne uprave u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljoj upravi na lokalu – Pratim JA.

Ostale publikacije